Financiële zekerheid

Heeft u alle financiële zaken rondom werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen en overlijden goed geregeld? Veel ondernemers gaan ervan uit dat ze voor deze zaken na de verkoop van het bedrijf over voldoende middelen zullen beschikken. Dat is niet altijd zo! Daarom is een goede financiële planning essentieel. Een dergelijke planning kan bestaan uit inkomensplanning, estate planning en vermogensplanning.

Administratiebureau Sommers helpt u graag bij het in kaart brengen van uw financiële en fiscale positie, door:

  • Uw inkomstenstroom in kaart te brengen (voor nu en in de toekomst)
  • U te adviseren over juridisch en fiscaal gezien weloverwogen keuzes ten aanzien van huwelijksvermogensrecht, bedrijfsopvolging en erfrecht
  • U inzicht te geven in uw financiële situatie over 20 a 30 jaar
  • Plannen te maken ten aanzien van uw pensioenopbouw